Montaż ogólny (typ koordynacji 1)
Softstart SIRIUS 3RW30 lub 3RW40 jest podłączony w obwodzie silnikowym pomiędzy wyłącznikiem silnikowym a silnikiem.Schemat blokowy podłączenia softstartu SIRIUS 3RW40 do silnika


Softstart ze stycznikiem (typ koordynacji 1)
Jeżeli jest konieczne uzyskanie przerwy w obwodzie można zastosować stycznik pomiędzy wyłącznikiem silnikowym a softstartem.
 Schemat blokowy obwodu silnikowego ze stycznikiem


UWAGA
Jeżeli stosowany jest stycznik w obwodzie głównym, wówczas stycznik ten nie może być podłączony pomiędzy softstartem a silnikiem. W przeciwnym przypadku softstart może ten stan zinterpretować, jako błąd "Brak napięcia zasilającego" w przypadku, gdy podany zostanie rozkaz start, stycznik załączony zostanie z opóźnieniem.

Montaż softstartu (typ koordynacji 2)
Softstarty SIRIUS 3RW40 posiada wewnętrzną ochronę przeciążeniową zapobiegającą przegrzaniu tyrystorów. Softstarty SIRIUS 3RW30 nie posiadają takiej ochrony. Softstart musi być dobrany zgodnie z czasem rozruchu oraz częstotliwością rozruchów. Jeżeli komponenty obwodu silnikowego z softstartami SIRIUS 3RW30 lub 3RW40 zostały dobrane zgodnie z wytycznymi z rozdziału „Obsługa"(Strona 73), wówczas osiągnięty zostanie typ koordynacji 1. Aby osiągnąć typ koordynacji 2, wszystkie tyrystory muszą być dodatkowo chronione przed skutkami zwarć przez specjalne „szybkie" wkładki bezpiecznikowe przeznaczone do ochrony elementów półprzewodnikowych (np. SIEMENS SITOR). Zwarcie może powstać wskutek np. uszkodzenia uzwojenia silnika lub uszkodzenia kabla zasilającego silnik.
 Schemat blokowy obwodu silnikowego z zastosowaniem bezpieczników do ochrony półprzewodników

Uwaga
Minimalna i maksymalna konfiguracja z wykorzystaniem bezpieczników do ochrony półprzewodników

Konfiguracja minimalna: Bezpieczniki są zoptymalizowane do wartości I2t.

Jeżeli tyrystor jest zimny (mają temperaturę otoczenia) i proces rozruchu trwa maksymalnie 20 s przy prądzie 3,5 raza większym niż prąd znamionowy urządzenia, wówczas bezpiecznik
nie zadziała.

Konfiguracja maksymalna: Maksymalny prąd dopuszczalny dla tyrystora nie spowoduje
zadziałania bezpiecznika.

Konfiguracja maksymalna jest zalecana do ciężkich rozruchów.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia
Typ koordynacji 1 zgodnie z IEC 60947-4-1:
Urządzenie może zostać uszkodzone na skutek zwarcia a tyrystory mogą po zwarciu być niezdolne do dalszej pracy (personel i urządzenia nie muszą być zagrożone).
Typ koordynacji 2 zgodnie z IEC 60947-4-1:
Po wystąpieniu zwarcia urządzeniu musi być zdolne do dalszej pracy (personel i urządzenia nie muszą być zagrożone).
Typ koordynacji odnosi się do softstartów w połączeniu z odpowiednią ochroną (wyłącznik silnikowy / bezpieczniki), natomiast nie odnosi się do pozostałych urządzeń w obwodzie silnikowym.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl