OSTRZEŻENIE
Automatyczny restart
Niebezpieczeństwo śmierci, poważnych obrażeń, lub uszkodzenia urządzeń.
Tryb automatycznego kasowania (AUTO RESET) nie może być stosowany, gdy istnieje ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń u osób obsługujących lub uszkodzenia mienia w momencie, gdy urządzenie nieoczekiwanie zostanie uruchomione. Rozkaz start (np. wydany przez styk lub PLC) musi zostać skasowany przed wydaniem rozkazu RESET, ponieważ silnik może zostać automatycznie uruchomiony po naciśnięciu RESET, gdy komenda start nadal jest aktywna. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy zadziała ochrona silnika. W celu poprawy bezpieczeństwa należy wykorzystać zaciski 95 i 96 lub styk sygnalizacyjny silnika lub zastosować wyłączniki modułowe dla wszystkich urządzeń w obwodzie.

Ostrzeżenie Przyczyna Rozwiązanie
Niedopuszczalne ustawienie klasy rozruchu (Ie CLASS) (obecne napięcie sterujące, brak rozkazu start) Prąd znamionowy Ie nastawiony dla danego silnika (obecne napięcie sterujące, brak rozkazu start) przekracza maksymalny dopuszczalny prąd, odnoszący się do nastawionej klasy rozruchu (CLASS). Sprawdź znamionowy prąd pracy silnika, ustaw niższą klasę rozruchu CLASS lub przekalkuluj wielkość softstartu czy jest odpowiednia do tego silnika. Tak długo jak softstart 3RW40 nie jest sterowany IN (0->1), oznacza to tylko stan urządzenia. Jeżeli jednak nadal istnieje po podaniu rozkazu start, wówczas należy traktować to jako błąd.
Start niemożliwy, urządzenie jest za gorące Potwierdzenie i rozruch silnika jest niemożliwy przez określony czas po wyłączeniu spowodowanym zadziałaniem ochrony przeciążeniowej. Ma to na celu schłodzenie softstartu 3RW40. Możliwe przyczyny
• Za dużo rozruchów.
• Za długi czas rozruchu.
• Temperatura otoczenia wokół urządzeń załączających jest za wysoka.
• Nie zostały zachowane minimalne odległości pomiędzy urządzeniami.
Urządzenie nie może zostać uruchomione aż do momentu ostygnięcia radiatora na tyrystorze. Gwarantuje to odpowiednią rezerwę temperaturową potrzebną na ponowne przeprowadzenie procesu rozruchu. Czas ten może być różny, lecz nigdy nie może być mniejszy niż 30 s.
Usuń przyczyny. Być może konieczne będzie zastosowanie opcjonalnego wentylatora (3RW40 2. do 3RW40 4.).
Niedopuszczalne napięcie zasilające elektronikę: Napięcie sterujące nie odpowiada napięciu znamionowemu. Sprawdź napięcie sterujące. Niepoprawne napięcie sterujące może być spowodowane uszkodzeniem zasilacza lub spadkiem napięcia. Zastosuj stabilizator napięcia, jeżeli wahania napięcia zasilającego są powtarzalne.
Niedopuszczalne ustawienie klasy rozruchu (Ie CLASS) oraz IN (0->1) (obecne napięcie sterujące, rozkaz na zacisku IN zmienia się z 0 na 1) Znamionowy prąd pracy Ie ustawiony dla silnika (obecne napięcie sterujące, podano rozkaz start) przekracza maksymalny prąd dopuszczalny przy danym ustawieniu klasy rozruchu CLASS. Sprawdź znamionowy prąd dla danego silnika, ustaw niższą klasę rozruchu CLASS lub przekalkuluj ponownie softstart i rozważ zmianę wielkości softstartu.
Wyłączenie spowodowane zadziałaniem zabezpieczenia silnikowego Przekaźnik przeciążeniowy / termistor: Zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe oparte na modelu termicznym silnika. Po przeciążeniu, ponowne uruchomienie nie jest możliwe przed upływem określonego czasu: - Czas po zadziałaniu przekaźnika przeciążeniowego wynosi 60 s. - Czas po przeciążeniu tyrystorów uzależniony jest od czasu schłodzenia termistora zamontowanego na radiatorze tyrystora. - Sprawdź czy nastawiono odpowiedni prąd pracy silnika Ie lub:
- Zmień parametr CLASS lub
- Zredukuj częstotliwość rozruchów silnika lub
- Dezaktywuj ochronę silnika (CLASS OFF) lub
- Sprawdź silnik i aplikację.
Ochrona termistorowa silnika: przerwanie / zwarcie przewodu (opcja dla 3RW40 2. do 3RW40 4: Czujnik temperatury podłączony na zaciski T11/T12/T22 jest zwarty lub uszkodzony, kabel jest uszkodzony lub czujnik nie jest podłączony. Sprawdź czujnik oraz okablowanie.
Zadziałanie ochrony przeciążeniowej urządzenia: Zadziałanie ochrony przeciążeniowej 3RW40 opartej na modelu termicznym silnika. Możliwe przyczyny:
• Za duża ilość rozruchów,
• Za długi czas rozruchu.
• Temperatura otoczenia wokół urządzeń załączających jest za wysoka.
• Nie zostały zachowane minimalne odległości pomiędzy urządzeniami.
Poczekaj, aż urządzenie zostanie ponownie schłodzone i możliwie zwiększ wartość ograniczenia prądu rozruchowego lub zmniejsz ilość rozruchów. Być może konieczne będzie zastosowanie opcjonalnego wentylatora (3RW40 2. do 3RW40 4.). Sprawdź obciążenie i silnik. Sprawdź czy temperatura otoczenia softstartu nie jest za wysoka (powyżej 40 °C należy przewymiarować softstart, zachowaj minimalne odległości pomiędzy urządzeniami.
Brak napięcia zasilającego, zanik fazy / zanik obciążenia.: Przyczyna 1: Faza L1 / L2 / L3 zanikła w trakcie pracy silnika.
Następuje wyłączenie softstartu spowodowane po 15 % spadkiem napięcia w czasie > 100 ms w trakcie procesu rozruchu lub w czasie > 200 ms w trybie bypass.
Podłącz fazy L1 / L2 / L3 lub usuń przyczynę spadku napięcia.
Brak napięcia zasilającego, zanik fazy / zanik obciążenia.: Przyczyna 2: Podłączony silnik jest za mały i błąd występuje w momencie przełączenia softstartu w tryb bypass. Jeżeli przez softstart przepływa prąd mniejszy niż 10 % prąd znamionowego, silnik nie może być sterowany za pomocą tej wielkości softstartu. Zmień wielkość softstartu.
Brak napięcia zasilającego, zanik fazy / zanik obciążenia.: Przyczyna 3: Faza silnika T1 / T2 / T3 nie jest podłączona. Podłącz odpowiednio silnik (np. sprawdź zworki na zaciskach zasilających silnika)
Błąd urządzenia. Uszkodzenie softstartu. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy SIEMENS lub wsparciem technicznym.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl